Ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση του Business Evolution ERP σε full edition στην εταιρεία κυρίου Ντούλα στην Λάρισα, η οποία ασχολείται με συστήματα ήχου και μουσικά όργανα.