Μηχανογράφηση Εταιρειών

Ο όρος μηχανογράφηση σημαίνει καταγραφή και επεξεργασία δεδομένων μέσω ηλεκτρονικών υπολογιστών.

Γι’αυτό και εμείς σας παρέχουμε τις παρακάτω υπηρεσίες:

  • Προμήθεια, συντονισμό και οργάνωση στις εγκαταστάσεις συστημάτων μηχανογράφησης.
  • Προμήθεια και εγκατάσταση τηλεφωνικών κέντρων.
  • Προμήθεια, εγκατάσταση και παραμετροποίηση λογιστικών προγραμμάτων .
  • Remote connection με την εταιρεία σας (VPN).
  • Συντήρηση και υποστήριξη συστημάτων μηχανογράφησης.
  • Εγκατάσταση λογισμικού και υλικού για την αυτοματοποίηση γραφείου.
  • Διάγνωση και επισκευή ή αντικατάσταση Hardware.
  • Αυτοματοποίηση και δημιουργία backup λύσεων.

Η διοίκηση και τα τμήματα της εταιρείας θέλουν πληροφόρηση, έχουν ανάγκη από σωστή και έγκαιρη ενημέρωση.

Έτσι,η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον σχεδιασμό και την υλοποίηση συστημάτων διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων.

Τα Συστήματα Μηχανογράφησης εταιρειών συμβάλλουν σημαντικά στην εύρυθμη λειτουργία των επιχειρήσεων, αφού επεμβαίνουν σε όλους τομείς της λειτουργίας τους. Συνδέουν και ολοκληρώνουν τις λειτουργίες της Οικονομικής και Εμπορικής Διαχείρισης σε ένα ενιαίο και δυνατό πληροφορικό σύστημα. Δίνεται έτσι η δυνατότητα προηγμένων στατιστικών πληροφοριών που οδηγούν στην ολοκληρωμένη και καθαρή εικόνα μιας επιχείρησης. Αποτέλεσμα αυτής της διεργασίας είναι η βελτίωση στην ποιότητα των αποφάσεων.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για να συζητήσουμε για τις υπηρεσίες μας και πως μπορούμε να σας βοηθήσουμε. Το εξειδικευμένο προσωπικό μας βρίσκεται στη διάθεση σας για να σας παρέχει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες.