Ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση του Business Evolution ERP σε full edition στην εταιρεία κυρίου Έξαρχου στην Κατερίνη, η οποία ασχολείται με μέσα ατομικής προστασίας, διαφημιστικό ρουχισμό και ένδυση εργασίας.