Ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση του Business Evolution ERP στην εταιρεία ΣΥΡΑΝΙΔΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ στην Κατερίνη Πιερίας, η εταιρεία δραστηριοποιείται στις Χερσαίες Μεταφορές. Υλοποιήθηκαν συστήματα εμπορικού κυκλώματος, back office( αποθήκη, αγορές, χονδρικές πωλήσεις κ.λ.π)