Ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση του Apricot ERP στον καπνικό συναιτερισμό ΠΕΣΚΟ στην Κονταριώτισσα Πιερίας.Υποστηρίχθηκαν όλες οι διαδικασίες (παραλαβές, ποιοτικές αναλύσεις, δηλώσεις παραγωγής, εκκαθαρίσεις, ολοκληρωμένη διαχείριση κλπ) και Γενική Λογιστική. Επίσης εγκαταστάθηκε και το Agro E.R.P για την διαχείριση των αγροεφοδίων.