Ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση του Apricot ERP στον αγροτικό συνεταιρισμό Αγιάς Λάρισας ” Ορεινά Κισσάβου”. Ο συνεταιρισμός είναι διαλογητήριο ενώ δραστηριοποιείται στην εμπορία φρούτων. Υποστηρίχθηκαν όλες οι διαδικασίες (παραλαβές, ποιοτικές αναλύσεις, ολοκληρωμένη διαχείριση, συγχρονισμός δεδομένων.

  • Εγκατάσταση ERP εφαρμογής για επιχειρήσεις εμπορίας – επεξεργασίας αγροτικών προϊόντων & συνεταιρισμών Apricot.
  • Γενική λογιστική και Πάγια.
  • Διαχείρηση πολλαπλών αποθηκευτικών χώρων και ψυγείων.
  • Υπόλοιπα αποθηκών σε επίπεδο παλέτας.
  • Δελτία εισαγωγής-εξαγωγής ψυχοσυντηρούμενων εμπορευμάτων.
  • Υπολογισμός και αναλυτική εκτύπωση ψυκτικών.