Εγκατάσταση E.R.P. Εφαρμογής Business Evolution στην εταιρεία “Κ. Νισσου και ΣΙΑ” η οποία δραστηριοποιείται στον τομέα του σχεδιασμού, προγραμματισμού και παραγωγής ηλεκτρονικών πλακετών και συστημάτων. Έγινε εγκατάστηαση του Business ERP full edition με παρακολούθηση παραγωγικής διαδικασίας, επίσης έγινε εγκατάσταση κλειστού κυκλώματος παρακολούθησης καθώς και υλοποίηση τηλεπικοινωνιακού δικτύου.

  • Εγκατάσταση E.R.P. Εφαρμογής Business Evolution με παρακολούθηση παραγωγικής διαδικασίας
  • Εγκατάσταση κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης
  • Υλοποίηση τηλεπικοινωνιακού δικτύου