Ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση του BE Agro ERP στο γεωπονικό κατάστημα του κυρίου Μιχαλού Ιωάννη . Αναπτύχθηκε πλήρες εμπορικό σύστημα καθώς και το Γεωπονικό module για την διασύνδεσή με την σελίδα του Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.