Ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση του BE Agro ERP στην εταιρεία ΑΦΟΙ ΨΩΜΙΑΔΟΙ . Αναπτύχθηκε πλήρες εμπορικό σύστημα καθώς και το Γεωπονικό module για την διασύνδεσή με την σελίδα του Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.