• Ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση του Business Evolution ERP  στο αρτοποιείο Μελετλίδη.
  • Εγκατάσταση E.R.P. Εφαρμογής Business Evolution με παρακολούθηση παραγωγικής διαδικασίας
  • Αυτοματοποιημένη εκτύπωση barcode με ημερομηνία λήξης και συστατικά παραγωγής