Αρτοποιείο Μελετλίδη

Ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση του Business Evolution ERP  στο αρτοποιείο Μελετλίδη.

Εγκατάσταση E.R.P. Εφαρμογής Business Evolution με παρακολούθηση παραγωγικής διαδικασίας

Αυτοματοποιημένη εκτύπωση barcode με ημερομηνία λήξης και συστατικά παραγωγής

Facebook