Εκτύπωση αυτής της σελίδας
ΟΣΔΕ Συνεταιριστική

ΟΣΔΕ Συνεταιριστική

 

  • Εγκατάσταση E.R.P. Εφαρμογής Business Evolution με παρακολούθηση πολλαπλών χρηστών και 19 απομακρυσμένα σημεία διαχείρισης
  • Γενική Λογιστική και Πάγια
  • Αυτόματη συμπλήρωση μηχανογραφικών αρχείων ανά πελάτη
Copyright © 2017 Copyright. All rights reserved.